Lluís Claret toca actualment amb un

Nicolas Lupot - Paris 1820.

 

Fer clic sobre les fotos del Lupot per ampliar-les

 

 

Posseeix 2 Etienne Vatelot (1976 et 1993), un Antonio Capela (1993) et un Marc Laberte (1921) que va pertanyer a Pau Casals.

Photos : © Flore.ws
© Videocomedia 2007. All Rights Reserved.